BIO composteerbaar

Bij vragen bel 011/65.28.30 of contact-formulier

Garantievoorwaarden

Foutieve bestelling klant:

 • Alleen goederen die door PE nv geleverd zijn kunnen in aanmerking komen voor terugname. Terugname van goederen is enkel mogelijk tot 10 maand na rekeningdatum. De uiterste verbruik/verkoopdatum (Expiry date) moet nog minstens drie maanden verwijderd zijn. Deze datum staat op de verpakking vermeld.
 • Goederen worden alleen door PE nv retourgenomen als de goederen in een originele, niet geopende verpakking verpakt is en daarmee aantoonbaar ongebruikt is. De verpakking van de goederen die ter retourname worden aangeboden, moet onbeschadigd en vrij van stickers of opschriften, reclamematerialen en folieën zijn.
 • Specials, promotionele producten en producten die specifiek voor een klant besteld zijn en daarbij niet tot regulier verkochte producten binnen het assortiment van PE  nv behoren worden niet teruggenomen. Tevens worden producten, die door PE nv in geringe mate in voorraad gehouden worden, ook niet teruggenomen.
 • Een verzoek tot retourname van goederen kan alleen in behandeling genomen worden als het verzoek wordt ingediend met een compleet ingevulde RMA- retourformulier.
 • Bij retourname van goederen binnen een maand na levering door PE nv is de retourvergoeding 75% van de actuele prijs van het desbetreffende product op het moment van retourname.
 • Bij retourname van goederen binnen drie maanden na levering door PE nv is de retourvergoeding 40% van de actuele prijs van het desbetreffende product op het moment van retourname.
 • Goederen waarvan levering door PE nv langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek tot retourname heeft plaatsgevonden, worden niet meer retour genomen.
 • Retourgoederen moeten op eigen kosten teruggestuurd worden naar PE nv.
 • Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt PE nv zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een  retouraanvraag af te handelen.

Defecten:

Retouren reglement originele artikelen :

 • In het geval van defecte artikelen dient u een proefdruk en/of nauwkeurige klachtomschrijving bij te voegen. Een omschrijving als “is defect” of “werkt niet” is hierbij niet voldoende.
 • Alleen goederen die door PE nv geleverd zijn, kunnen in aanmerking komen voor retourname. Goederen die niet door PE nv geleverd zijn, worden niet teruggenomen. Retourname van goederen is alleen mogelijk als de uiterste verkoopdatum (Expiring date) niet overschreden is en wanneer de goederen in orginele verpakking  aangeboden worden. De uiterste verkoopdatum staat op de verpakking vermeld.
 • Een verzoek tot retourname van goederen kan alleen in behandeling genomen worden als het verzoek wordt ingediend met een compleet ingevuld PE nv-retourformulier.
 • Retourgoederen moeten op eigen kosten teruggestuurd worden naar PE nv.
 • Nadat de goederen door de retourenafdeling zijn ontvangen zal de zending beoordeeld worden. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal conform retourreglement tot creditering overgegaan worden.
 • Indien het retourgoed cartridges betreft, zullen de cartridges gewogen en beoordeeld worden conform richtlijnen van de desbetreffende fabrikanten. Conform deze richtlijnen van de fabrikanten zal tot creditering overgegaan worden.
 • Retourgoederen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, zullen niet worden teruggestuurd maar worden vernietigd.
 • Retouren, afwijkend in soort en aantal ten opzichte van de retouraanvraag worden niet in behandeling genomen en zullen worden vernietigd.
 • Goederen waarvan levering door PE nv langer dan zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot retourname heeft plaatsgevonden, worden niet meer retour genomen.
 • De garantievoorschriften van de fabrikant worden steeds toegepast om de artikelen te testen.
 • Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt PE nv zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een retouraanvraag af te handelen.

Active Jet – producten:
Active Jet geeft 3 jaar garantie op productiefouten. In het geval van defecte artikelen dient u een proefdruk en/of nauwkeurige klachtomschrijving bij te voegen. Een omschrijving als “is defect” of “werkt niet” is hierbij niet voldoende. De garantievoorschriften van de fabrikant worden steeds toegepast om de artikelen te testen. Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt PE nv zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een retouraanvraag af te handelen.